تابلو برق، یک محفظه برای سیم کشی و نصب تجهیزات الکتریکی است که لوازمی مثل کلیدها، فیوزها و رله‌ها روی آن نصب می شود. همچنین با انواع تابلو برق و کاربردهای آن بیشتر آشنا میشویم.
ادامه مطلب