مدیر IT

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش رایانش ابری از دانشگاه امیرکبیر.

مرتضی میرزایی

در آینده، این صفحه را کامل خواهم کرد. پس با من همراه باشید.

سلام. من”مرتضی میرزایی” هستم. مدیر IT شرکت شکوه صنعت.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش رایانش ابری از دانشگاه امیرکبیر.

support