مجتبی میرزایی
مدیرعامل

سلام! من مجتبی میرزایی هستم، مدیر عامل شرکت مهندسی برق شکوه صنعت.

مجتبی میرزایی

در آینده، بیشتر با من آشنا خواهید شد 🙂

سلام، من “مجتبی میرزایی” هستم، CEO یا مدیرعامل شرکت مهندسی برق شکوه صنعت آسیا مهر.

support