امروزه به دلیل توسعه روز افزون تجهیزات برقی، اهمیت انرژی الکتریسیته انکار ناپذیر است و به همین دلیل برای برخی از صنایع و مراکز وجود برق امری حیاتی بوده و قطعی شبکه برق می‌تواند احتمال خسارت‌های مالی در صنایع و …
ادامه مطلب